De verhalen van Kasteel Amerongen

Gekopp. Categorie: Omgeving Pagina 1 van 5

Beijer – Wijk bij Duurstede

Een dijk met een weg erover richting een stadspoort, Links een molen, aan de rechter kant de Rijn. Er zijn geen hoge gebouwen, de muur loopt langs de rivier. Links naast de poort staat een molen.

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.149944

Roghman – Bergestein

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.59879

St Salvator of Oudmunsterkerk

Een kerk met links twee torens aan de ene wappert een vlag waarop staat "OVDE.MUNSTER.St.salvator". Midden boven het schip zit een torentje met pilaren waar een klok in hangt, met daarboven een windvaan met het wapen van Utrecht. Bij één van de ingangen staan twee mannen in het zwart, rechts ligt naast de kerk een grafsteen.

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.AA2D96D3-77B4-4262-B320-F55F4D35A48D

kaart-landerijen-Amerongen-1696

Platte grond van een amandelvormig stuk land met aan de bovenkant vooral gelige stukken land en aan de onderkant verschillende kleuren groene stukken land. Midden onder ligt een stuk land dat bijna vierkant is met een schuine bovenkant. Binnen dit stuk zijn tuinen aangelegd en liggen grachten. Boven links staat een lijst met onleesbaar geschreven namen en boven rechts ook. Midden boven de naam van de kaart (zie bijschrift) en daaronder een windroos. Het noorden ligt beneden. Onder de kaart is nog een maat aangegeven.

https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5C8C58774642E0534701000A17FD

verhaal-de-verdwijning-van-de-kolom-boswachterswoning

Een huis van één raam breed en twee ramen diep met daarachter een uitbouw waar een deur in zit die open staat. Tussen de ramen aan de zijkant staat een bankje met daarvoor een boom. Op de voorgrond een hek van kippengaas. Rechts een hoger hek van stammetjes. Boven de foto staat: Amerongen Boschwachterswoning

https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/16328B8972435D66A2EBF4644A2E599C

Theekoepel de Colombier

Een bos met van links naar het midden een pad. Rechts aan het eind van het pad staat een klein, donker huisje, een soort paviljoen, met een naar punt toelopend dak. We zien twee kanten van het huisje, met aan elke kant een groot vierkant raam met witte lijsten en een witte verticale lat in het midden. Op de voorgrond staan, vrij ver uit elkaar, twee bomen waarvan alleen de stam te zien is. Links op de foto staat een naaldboom met daarachter nog een boom en een struik. Meer naar achteren, rechts van het huisje staan nog meer bomen, evenals langs het pad ernaartoe.

https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/6F760EE032A253FA95D95A38281BC210

Theekoepel op de berg Amerongen

https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/770C2F47965451CD863B53188F6EBC39

de-kolom-van-annebetje-1890-1910

Een rechthoekige foto van een kronkelig, slordig uitziend pad dat een beetje omhoog lijkt te lopen. Rechtsvoor staat een eenvoudige stenen kolom op een grote sokkel. Daarop ligt een deksteen waarop weer een grote bol ligt. Om de sokkel staat een vierkant hek met spijlen. Voor het hek staat een man met een pet op en een jas aan. Hij kijkt naar rechts. Links, heel slecht te zien, staan twee staat twee figuurtjes, de een groter dan de ander. De kleinste heeft iets wits om zijn hals. Links en rechts van het pad staan bomen.

https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/FEAECC0ECA3452A1A7BCFED5CAA55415

anoniem-willem-iii-erfelijk-stadhouder-van-Utrecht

Schilderij van een hoge, versierde zaal. Doordat de twee lange zijden schuin naar binnen lopen ontstaat de indruk van een podiumtoneel. Aan het plafond hangt een opvallend groot, wit doek waarop op de bovenste rij drie familiewapens zijn afgebeeld. Daaronder een rode decoratie in de vorm van een zeer grote vlinder met in het midden een familiewapen, daarboven de helm en schouders van een harnas en vastgehouden door twee bovenste helften van harnassen. Het wapen in het midden heeft in de linkerbovenhoek een leeuw, van de zijkant gezien. Aan beide zijden van de 'vlinder' zijn decoraties aangebracht van soldatentrommels en trompetten, onder elkaar. Onder dit doek, in de achterzijde van de zaal, is een doorgang naar een achtergelegen ruimte. De doorgang is versierd door een soort triomfboog met in het midden hetzelfde familiewapen als in het midden van de 'vlinder'. Midden boven de triomfpoort hangt een wimpel. De achterzijde is beschilderd met beneden bomen en boven water met schepen. Ervoor staan aan beide zijden twee borstbeelden op sokkels. De zaal heeft een houten plafond, dat gedeeltelijk te zien is omdat het doek ervoor hangt. Op de grond liggen zwart-wit plavuizen. De beiden zijwanden hebben tot ongeveer een derde lambrisering. Daarboven is het lichtgekleurd. De rechtermuur heeft in het midden een hoge nis, gelijkend op een deur met erin een harnas ten voeten uit. Daarboven zijn eenzelfde soort versieringen aangebracht als op het doek. In de linkermuur zijn eerst een deur en dan drie tot het plafon reikende nissen aangebracht. In de nissen bevinden zich eveneens decoraties met helmen. In de zaal zijn twee groepen in 17de eeuwse kledij gestoken mannen. Rechtsvoor tegen de muur staan drie mannen in overwegen rode kleding met een zwarte hoed op met elkaar te praten. De belangrijkste groep van zes mannen staat bij de deur in de linkermuur. Drie zijn in het zwart gekleed, drie in kleurrijkere kleding. Ze dragen bijna allemaal witte halsdoeken. Ze hebben krullend haar tot op de schouders, waarschijnlijk pruiken. Twee van hen dragen een hoed.

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.A108BE57-BE32-4F3B-8053-C311AC5BD7ED

Afkondiging van het nieuwe regeringsregelement te Utrecht in 1674

Schilderij van een groot, rood bakstenen gebouw met een donker, schuin dak. Het gebouw beslaat driekwart van het schilderij, Rechtsachter het gebouw is een ander gebouw te zien in lichter gekleurd baksteen met aan de rechterkant een trapgevel. Aan de bovenkant is een bewolkte lucht geschilderd. Het rood bakstenen gebouw heeft op de bovenste verdieping vier vierkante ramen in vieren gedeeld. Daaronder bevindt zich een rijk versierde entree lichtgekleurd steen. Boven de deur is een afbeelding van een leeuw op zijn achterste poten en een beer ??? te zien. Daarboven een niet te lezen tekst. Daar weer boven een halve ovaal met een grote schelp erin. Naast de deur zijn links en rechts hoge rechthoekige ramen waarvan de onderste helft bedekt is met een grote decoratie in de vorm van de initialen W en H ineen met daarboven een kroon. Boven de ramen zijn er driehoekige stenen decoratie. Aan de linkerkant is nog een gedeelte van een raam te zien. In de deuropening staan twee mannen in zwarte 17de eeuwse kleding op een bordes. Voor het bordes een stenen trap van vier treden met aan beide zijkanten leuningen. Voor het huis staan verschillende groepjes met mensen, voornamelijk mannen, sommigen in zwarte anderen in kleurrijker kleding en bijna allemaal met een hoed op. Linksvoor staat een rijtuig en iets meer naar het midden een hond.

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.A108BE57-BE32-4F3B-8053-C311AC5BD7ED

Pagina 1 van 5

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén